Niềm vui khó diễn tả được bằng lời

Khi tôi nghe tin đứa bạn thân mới chia tay.

Siêu hài