Ninh Dương Lan Ngọc ăn quá nhiều đến nỗi bung cả cúc quần, bị Trấn Thành chế giễu

Miếng ăn đúng là miếng nhục mà Lan Ngọc ơi...

Giải trí