Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ kế hoạch lấy chồng "hụt" năm 29 tuổi

Không chỉ hụt một lần mà Ngọc còn hụt hết lần này tới lần khác đó nha!

Giải trí