00:00

Nợ 1 tỷ USD, ông chủ Pizza Hut lớn nhất Mỹ xin phá sản

TIN LIÊN QUAN