Cập nhật tình hình Covid-19

Nợ bảo hiểm gia tăng do dịch Covid-19

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp và số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Tính đến ngày 31-10, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà các doanh nghiệp còn nợ là 4.327 tỷ đồng (trong đó, 1.153 tỷ đồng nợ dưới 1 tháng, 2.274 tỷ đồng nợ trên 3 tháng).

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có các phương án thu hồi nợ. Cụ thể, đối với doanh nghiệp nợ 3 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thư mời lên làm việc, lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm xã hội theo đúng thời hạn quy định. Đối với các đơn vị nợ 6 tháng với mức nợ lớn từ 300 triệu đồng trở lên, cơ quan bảo hiểm xã hội đều đăng tải thông tin trên trang web theo định kỳ; tổ chức thanh tra chuyên ngành nhằm ngăn chặn tình trạng trốn đóng nợ, hoặc cố tình chậm đóng. Đối với các đơn vị chây ỳ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Theo Hà Phạm/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/985048/no-bao-hiem-gia-tang-do-dich-covid-19

Tags: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh  |  bảo hiểm xã hội  |  thành phố Hồ Chí Minh