Nổ khí làm bay cánh cửa, quật ngã người đi đường

 Một cánh cửa bay ra từ một vụ nổ khí hóa lỏng đã quật ngã một người lái xe máy đi ngang qua.

Theo TÚ QUYÊN - QUANG DUY/Pháp luật TPHCM

Tags: người đi đường  |  quật ngã  |  cánh cửa  |  người lái  |  khí hóa lỏng