Nỗ lực vượt 'cơn bĩ cực' của 'ngành công nghiệp không khói'