Nỗi ám ảnh về người hàng xóm

Nhiều hàng xóm khiến mình phải thốt lên: Giời ơi.

Siêu hài