Nổi bật ngày: Ông Donald Trump mời Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ

TIN LIÊN QUAN