Nơi tình bạn...kết thúc

Với những trò chơi kiểu thế này thì tình bạn kết thúc là điều không tất yếu.

Theo Đất Việt (ST)

Tags: clip hài  |  tuổi thơ  |  mất bạn  |  tình bạn