Nơi tình bạn...kết thúc

Với những trò chơi kiểu thế này thì tình bạn kết thúc là điều không tất yếu.

Theo Đất Việt

Tags: Clip hài  |  mất bạn