Nơi tôi luyện lính đặc công anh hùng

Phóng sự ảnh - Số 2144: "Nơi tôi luyện lính đặc công anh hùng".

Thứ tư, 02/12/2020 18:40

Thời sự