Nơi xảy ra thảm án anh trai chém cả nhà em ruột ở Đan Phượng giờ ra sao?