Thanh Hóa: Nỗi xót xa của người dân trong vùng lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm