Nóng: Bắt thêm một 'mắt xích' ma túy, thu 100 bao tải và loa