TIN MỪNG: Nam phi công người Anh hồi phục thần kỳ, hoàn toàn tỉnh táo và đã cai được ECMO