Nóng: Nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76