Nóng: Triều Tiên vừa huy động dàn tiêm kích Sukhoi phóng loạt tên lửa