Nông dân miền Tây bắt được lươn vàng, mỏ đen

Đặt bẫy cá ở rạch gần nhà, nông dân tỉnh Vĩnh Long bắt được lươn vàng nặng 500 g, đầu có chấm đen.

Xã hội