Nữ bệnh nhân Covid-19 số 483 không hợp tác, không khai báo lịch trình, nơi ở