Nữ bí Bí thư phường lên tiếng về hình ảnh mặc váy, đứng trên bè dân kéo khi đi thịt sát mưa lũ