Nữ đại úy làm loạn sân bay: Xử lý tiếp được không?