Nữ đại úy làm loạn sân bay kêu oan: Trích xuất camera