Nữ giảng viên nhận chửi bới vì vai trơ trẽn trong 'Hoa hồng trên ngực trái'