Nữ nghi can chủ mưu giết người bỏ xác vào bê tông là ai?

Phạm Thị Thiên Hà từng là người có công việc kinh doanh ổn định, thông thạo 3 thứ tiếng, và có khoảng thời gian đi du học ở nước ngoài.

Pháp luật