Nữ sinh kể chuyện bị cướp xe ở Thủ Đức

Hai thanh niên đã dàn cảnh cướp xe máy của nữ sinh bằng cách vờ hỏi đường vào sáng sớm.

Thời sự