Nữ sinh nói chuyện riêng trong lớp bị thầy phạt theo cách có 1-0-2

Cứ nói chuyện riêng trong lớp đi, thầy giáo sẽ có hình phạt bắt đọc ngược sách bá đạo như trong clip dưới đây cho xem.

Theo Đất Việt