Nửa triệu đồng một quả bưởi 'khổng lồ' bày mâm ngũ quả

Tags: quả bưởi  |  Tuyên Quang  |  Hà Giang  |  khổng lồ