Nước Mỹ đang 'thất thủ' vì Covid-19, bệnh nhân thoi thóp chờ giường bệnh, tâm lý chán nản bao trùm các bác sĩ