Nước đục, trò chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tại công viên nước Thanh Hà