00:00

Nước lũ về quá nhanh, Khánh Hòa chìm trong biển nước

TIN LIÊN QUAN