Nuôi lợn hữu cơ lãi gần triệu đồng mỗi con

Mô hình lợn hữu cơ đang được nhân rộng ở xã Hương Thủy (Hương Phú, Huế), không gây ô nhiễm và mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.