Nvidia vượt mặt Intel trong thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies, với giá trị 7 tỷ USD

Giá trị của thương vụ này có thể lên tới 7 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử Nvidia.

Thời sự