Ở đây bán sự đáng yêu: Chú hải cẩu con lấy vỏ chai nhựa làm gối, nằm say giấc nồng bên bãi biển hiu hiu mát lạnh