Ông Bảy phi công trong trái tim người dân, đồng đội