Ông Biden công bố đội truyền thông Nhà Trắng toàn nữ