Ông Biden ghi nhận cách tiếp cận 'chân thành' của chính quyền Tổng thống Trump