Ông Biden ra thông điệp mới sau khi Hạ viện nhất trí luận tội Tổng thống Trump