Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Khách sạn 3 sao hay 5 sao gì tôi cũng đập'