Ông Đoàn Ngọc Hải: Một ngày tôi nhận 50 tin phản ánh vỉa hè lấn chiếm