00:00

Ông Đoàn Ngọc Hải có kế hoạch xây căn nhà từ thiện ở miền Bắc, sau nhà ở TP.HCM và Huế

TIN LIÊN QUAN