Ông Duterte: Vụ tàu cá bị đâm chìm là 'sự cố hàng hải nhỏ'