Ông Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương