Ông Kim xuất hiện trở lại, Triều Tiên bất ngờ dừng chống phá Hàn Quốc

Thứ tư, 24/06/2020 15:37

Quân sự