00:00

Ông Lý Hiển Long tạm rời chức Thủ tướng Singapore

TIN LIÊN QUAN