Ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận đây là vụ án có số tiền nhận hối lộ đặc biệt, chưa từng có