Ông Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú đôla