00:00

Ông Nguyễn Đức Chung có tiền sử bệnh ung thư, có nhiều thành tích nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ tội

TIN LIÊN QUAN