Ông Nguyễn Thành Tài khai về mối quan hệ với 'bóng hồng' trong vụ án