Ông Nguyễn Thành Tài nhận 8 năm tù và những cái ôm người thân tại toà