Nhân sự mới

Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày 13/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, ông Nguyễn Văn Danh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ XI làm việc trong ba ngày 13, 14 và 15/10./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ong-nguyen-van-danh-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-tien-giang/669248.vnp

Tags: tiền giang  |  Ông Nguyễn Văn Danh  |  Tỉnh ủy  |  đại hội  |  đại biểu  |  Nguyễn Văn Danh  |  2020 2025  |  nhiệm kỳ  |  đảng bộ  |  làm việc